Семејства птици

Црвен таблет / Acrocephalus rufescens

Pin
Send
Share
Send
Send


  Семејство Ларк - Alaudidae
   Ајкула со бели крилја (Melanocorypha leucoptera)

Семејство Ластовичка - Hirundinidae

  Бела фронта планинска ластовичка (Petrochelidon pyrrhonota)

Ламба ласта или Кит убиец (Hirundo rustica)

Беренгиско жолто или источно сибирско маглиште (Motacilla tschutschensis)

Хок Воблер.
Долната страна на телото е белузлава со лушпеста кафеава шема, која потсетува на бојата на градите на сокол,
за кое птицата го добила своето име.

Населува во Европа кон исток кон Западен Сибир и Централна Азија.


Семејство Долги опашки цицки - Aegithalidae

  Долга опашка (Aegithalos caudatus)


Семејство Ориол - ориолиди
  Ориол (Oriolus oriolus)

  Црвено опашка шрајк или црвено опашка шрајк (Lanius isabellinus)


Семејство Corvids - Corvidae
  Кукша (Perisoreus infaustus)


Семејство Пастерини - Passeridae
  Саксаул врабец (минувач аммодендри)

  Ролна или Јурок (Fringilla montifringilla)

  Зелена трева или обична зелена трева (Кардуелис хлорис)

  Pin
  Send
  Share
  Send
  Send