Семејства птици

Птици на Русија - Пацифик Гилемот

Pin
Send
Share
Send
Send


  • Cepphus columba columba: СИ Сибир до Берингово Море и Алјаска
  • Cepphus columba adiantus: Централни алеутски острови јужно до Вашингтон
  • Cepphus columba eureka: Орегон и Калифорнија
  • Cepphus columba kaiurka: Командорски острови до централно Алеутски острови
  • Cepphus columba snowi: Курилски острови
  • Прикажи повеќе

Извори што го препознаваат овој таксон

Прво издание на Сојузот на американски орнитолози (1886):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
Соединение на американски орнитолози 1-то издание (вкл. 1-ви додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
Сојуз на американски орнитолози 1-то издание (вкл. 2-ри додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
Прво издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 3-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
Прво издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 4-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
Прво издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 5-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
Прво издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 6-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
Прво издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 7 год.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
2-то издание на Сојузот на американски орнитолози (1895):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
2-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 8-ми додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
2-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 9-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
2-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 10-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
2-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 11-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
Второ издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 12-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
2-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 13-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
2-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 14-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
2-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 15-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
3-то издание на Сојузот на американски орнитолози (1910):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
3-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 16-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
3-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 17-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
3-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 18-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba)
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (1931):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 19 додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 20-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 21-ви додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 22-ри додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 23-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 24-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 25-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 26-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 27-ми суп.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 28-ми суп.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 29-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 30-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 31-ви додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Сојузот на американски орнитолози (1957):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 32-та суп.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 33-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 34-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Сојузот на американски орнитолози (1983):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 35-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 36-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 37-ми суп.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 38-ми суп.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 39-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 40-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 41-ви додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Седмо издание на Сојузот на американски орнитолози (1998):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Седмо издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 42. суп.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Седмо издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 43 год.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 44-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 45-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 46-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 47-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 48-ми суп.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 49-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 50-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 51-ви додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 52-то дополнување):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Седмо издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 53-то додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 54-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 55-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 56-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 57-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Седмо издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 58 г. додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 59-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 60-ти додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
7-то издание на Сојузот на американски орнитолози (вкл. 61-ви додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Авибасе таксономски концепти (тековни):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Авибасе таксономски концепти v. 01 (август 2013 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Авибасе таксономски концепти v. 02 (мај 2014 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Авибасе таксономски концепти v. 03 (март 2015 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Авибасе таксономски концепти v. 04 (август 2016 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Авибасе таксономски концепти v. 05 (јануари 2017 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Авибасе таксономски концепти v. 06 (февруари 2018 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Авибасе таксономски концепти v. 07 (февруари 2020 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија 00 на список за живи животни
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија 01 на список за животни на птици:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија 02 на список за жив свет:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија на список со живи птици 03:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија 04 на список за жив свет:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија на список за живи птици 05 (јуни 2012):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија на список со живи птици 05.1 (октомври 2012 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија на список за живи птици 06 (ноември 2013 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија на список за птичји животни 06.1 (февруари 2014 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија на список за живи птици 07 (јули 2014 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија на список за живи птици 08 (октомври 2015 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија на список за живи птици 09 (декември 2016 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Верзија на список за живи птици 09.1 (јуни 2017):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Таксимономски список на HBW и BirdLife v2 (декември 2017 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Таксимономски список на HBW и BirdLife v3 (ноември 2018)
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Таксимономски список на HBW и BirdLife v4 (декември 2019)
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Таксимономски список на HBW и BirdLife v5 (декември 2020 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Интернационална комисија за нормите на Франција (1993, ревизија 2009):
Гилемот коломбин (Cepphus columba) [верзија 1]
Komisionation internationale pour les noms français des oiseaux (1993):
Гилемот коломбин (Cepphus columba) [верзија 1]
Климент 1-то издание:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
3-то издание на Климентс:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
4-то издание на Климентс:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Климентс (како што е објавено):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Климентс (вклучително ревизии од 2000 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Климентс (вкл. Ревизии од 2001 г.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Климентс (вкл. Ревизии од 2002 г.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Климентс (вклучително ревизии од 2003 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Климентс (вкл. Ревизии од 2004 г.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
5-то издание на Климентс (вкл. Ревизии од 2005 г.):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Климент 6-то издание:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Климентс (вклучително ревизии од 2007 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Климентс (вклучително ревизии од 2008 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Климентс (вклучително ревизии од 2009 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Климентс (верзија 6.5 вкл. Ревизии од 2010 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Климентс (верзија 6.6 вкл. Ревизии од 2011 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Климентс (верзија 6.7 вкл. Ревизии од 2012 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Климентс (верзија 6,8 вклучително ревизии од 2013 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
6-то издание на Климентс (верзија 6.9 вкл. Ревизии од 2014 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Климентс, верзија 2015 година:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Климентс, верзија 2016 година:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Климентс, верзија 2017 година:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Климентс, верзија 2018:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Климентс, верзија 2019:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
eBird верзија 1.50:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
верзија 1.52 на eBird:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
верзија 1.53 на eBird:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
верзија eBird 1.54:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
верзија eBird 1.55:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
верзија eBird 2015:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
верзија eBird 2016:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
верзија eBird 2017:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
верзија eBird 2018:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
верзија eBird 2019:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 2-то издание:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 2-то издание (вкл. Додаток):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 3-то издание (како што е објавено):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 3-то издание (вкл. Коригенда 1.2):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 3-то издание (вкл. Коригенда 2.1):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 3-то издание (вкл. Коригенда 3.1):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 3-то издание (вкл. Коригенда 4):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 3-то издание (вкл. Коригенда 5):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 3-то издание (вкл. Коригенда 6):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 3-то издание (вкл. Коригенда 7):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 3-то издание (вкл. Коригенда 8):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 4-то издание (том 1-2):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Хауард и Мур 4-то издание (вкл. Коригенда, вол. 1-2):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Прирачник за птиците во светот (том 1-16):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Прирачник за живи птици на светот (31.01.2015):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Прирачник за живи птици на светот (07.03.2017):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Прирачник за птиците на светот и живиот свет на птиците (декември 2017 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Прирачник за птиците на светот и живиот свет на птиците (декември 2018 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 1.0:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 1.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 1.5:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 1.6:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 1.7:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.0:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.2:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.3:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.4:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.5:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.6:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.7:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.8:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.9:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.10:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 2.11:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 3.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 3.2:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 3.3:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 3.4:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 3.5:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 4.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 4.2:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 4.3:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 4.4:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 5.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 5.2:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 5.3:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 5.4:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 6.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 6.2:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 6.3:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 6.4:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 7.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 7.2:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 7.3:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 8.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 8.2:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 9.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 9.2:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 10.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 10.2:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Имиња на светски птици на МОК, верзија 11.1:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Морони, Бок и Фаранд:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Ориентален клуб на птици:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Jamesејмс Ли Петерс:
Cepphus columba [верзија 1]
Jamesејмс Ли Петерс (оригинал):
Cepphus columba [верзија 1]
Jamesејмс Ли Питерс (2. издание):
Cepphus columba [верзија 1]
Сибили и Монро (1993):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Сибили и Монро (1993 година, вклучително и корекции до 1998 година):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
2-то издание на Сибли и Монро (1996):
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Работна група Чистали на птичји, верзија 0,01:
Гулаб Гилемот (Cepphus columba) [верзија 1]
Zoonomen - ресурс на зоолошка номенклатура:
Cepphus columba [верзија 1]
Zoonomen - ресурс на зоолошка номенклатура:
Cepphus columba [верзија 1]

Таксономски статус:

Преглед на статус: полн вид (понекогаш подвид)

Овој таксон е подвид на Цефус [грил или колумба] (сенсу лато) од некои автори

Пацифички гиilleмот Cepphus columba

видете исто така 10.12.4. Род Гилемот - Цептус

Пацифички гилемот Cepphus columba

Белата точка на крилото е расчленета со црни ленти, аксиларните пердуви се сиви.

Во зима, страните се кафеави попречни ленти, грбот е сив. Раси на брегот на Источна Чукотка и на Далечниот источен море (освен Јапонското Море), зимите покрај брегот на Камчатка и Курилите.

Енциклопедија за природата на Русија. - М: АБФ.

Р.Л. Боем, В.Л. Dinets, В.Е. Флинт, А.Е. Черенков.

Ⓘ Пацифик Гилемот

Пацифичкиот гилемот е морска птица со средна големина од семејството гилемот. Тој е многу сличен на сродните видови од родот гиilleемот, првенствено на обичниот гилемот, кој е само малку поголем.

Примероците за возрасни имаат црн пердув со бело место на крилјата. Темниот клун е прилично тенок, а шепите се црвени. Во зима, горниот дел од пердувот станува сивкаст, а долниот е бел. Гиламотите од гулаб можат да трчаат брзо, а исто така да застанат во скоро ерекција

Пацифичките гилемоти гнездат во мали колонии на карпести острови во Северниот дел на Тихиот океан. Нивниот опсег се протега од Камчатка до Северна Америка, каде што може да се најде по должината на целиот брег од Алјаска до Калифорнија. Во зима, гилемотите летаат од Алјаска кон области без мраз на југ. Птиците од Калифорнија мигрираат на север во Британска Колумбија. Како по правило, возрасните се гнездат на истото место каде што се родени. Тие обично ги градат своите гнезда во мали пештери или ниши. Гилемотите често користат напуштени гнезда на други морски птици. За разлика од другите видови авкс, тие положуваат по две јајца.

Кога бараат храна, пацифичките гилемоти нуркаат не од воздух, туку од површината на водата. Нуркаат плитко и фаќаат риби, ракови и други морски животни.

Pin
Send
Share
Send
Send